Back

ⓘ พรรคเพื่อไทย                                               

พรรคเกษตรกร

อาจหมายถึง พรรคเกษตรกรไทย มีนายทวนทอง อิสสระวงศ์ เป็นหัวหน้าพรรค พรรคเกษตรกร พ.ศ. 2527 มีนายสอาด หอมสุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรค พรรคเกษตรกร พ.ศ. 2517 มีนางอภิรัตน์ บริบูรณ์ เป็นหัวหน้าพรรค

                                               

ดุสิต โสภิตชา

ดุสิต เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิค จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์ จากประเทศอินเดีย ดุสิต เข้าสู่งานการเมืองโดยการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 สังกัดพรรคเสรีธรรม และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.สมัยแรก ต่อมาได้รับเลือกตั้งอีก 4 สมัยต่อเนื่อง คือ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 ในนามพรรคกิจประชาคม ซึ่งต่อมาได้ยุบพรรคไปรวมกับพรรครวมไทย และเปลี่ยนชื่อเป็น ...

                                               

โกวิทย์ พวงงาม

ศาสตราจารย์ โกวิทย์ พวงงาม เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นอดีตคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

                                               

จังหวัดชัยภูมิในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. 2555

จังหวัดชัยภูมิในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. 2555 เป็นการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในประเทศไทย เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายสุริยน ภูมิรัตนประภิณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 สมัย หมดวาระลงเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิระหว่างวันที่ 23 - 27 มกราคม พ.ศ. 2555 และกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัคร 3 คน

                                               

สันติ กีระนันทน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติ กีระนันทน์ เป็นนักการเมืองชาวไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ ในปี 2562 เป็นอดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหนึ่งในคณะทำงานด้านเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐที่นำโดย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

                                               

การระบาดทั่วของโควิด-19 ในประเทศอาร์มีเนีย

การระบาดทั่วของโควิด-19 ในประเทศอาร์มีเนีย เป็นส่วนหนึ่งของการแพร่ระบาดทั่วโลกของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ไวรัสดังกล่าวได้รับการยืนยันว่ามาถึงประเทศอาร์มีเนียในวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2020 เมื่อมีรายงานผู้ป่วยรายแรก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 2 ได้แพร่กระจายไปยังทุกภูมิภาค และทำให้มีผู้เสียชีวิต 3.301 ราย ประเทศอาร์มีเนียได้ระงับการเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับชาวจีนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ไม่นานหลังจากที่ได้ใช้กฎเกณฑ์แบบปลอดวีซ่า 90 วันในวันที่ 19 มกราคม พ ...

                                               

พรรคเพื่อไทยพัฒนา

พรรคเพื่อไทยพัฒนา พรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนก่อตั้งเป็นลำดับที่ 3/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยมี นางสาวอรอนงค์ บุญโต และนาย องอาจ วิเศษ เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรคอีก 6 คนโดยมีที่ทำการพรรคแห่งแรกอยู่ที่ 74/4 หมู่ 4 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ต่อมาในวันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 นางสาวอรอนงค์ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ จากนั้นพรรคเพื่อไทยพัฒนาจึงได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จำนวน 8 คนเมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. ...

                                               

งบประมาณแผ่นดินของไทย พ.ศ. 2565

งบประมาณแผ่นดินของไทยสำหรับปีงบประมาณ 2565 ซึ่งกินเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เป็นงบประมาณแผ่นดินชุดที่ 3 ที่คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 62 เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 โดยเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ในวาระแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรีเสนองบประมาณเป็นวงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 1.85 แสนล้านบาท ขาดดุล 7 แสนล้านบาท ร้อยละ 4.0 ของจีดีพี สำหรับหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ งบกลาง 571.047 ล้านบาท, กระทรวงศึกษาธิการ 332.398 ล้านบาท, กระทรวงมหาดไทย 316.527 ล้านบาท, กระทรวงการคลัง 273.941 ล้านบาท และกระทรวงกลาโหม ...

                                               

ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์

ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ เป็นนักการเมืองชาวไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลเมืองไทย และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคไทยรักไทย

                                               

สมชัย อัศวชัยโสภณ

สมชัย อัศวชัยโสภณ เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา 2 สมัย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นอดีตประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24 สังกัดพรรคเพื่อไทย

                                               

เสรี สาระนันท์

เสรี สาระนันท์ เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร 4 สมัย เป็นอดีตประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24 สังกัดพรรคเพื่อไทย ได้รับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่ง ส.ส. ในระหว่างปี 2544 - 2556

                                               

สฤษฏ์ อึ้งอภินันท์

สฤษฏ์ อึ้งอภินันท์ เป็นนักการเมืองชาวไทย เคยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา 1 สมัย ในปี 2538 และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย 3 สมัย

                                               

ทองดี มนิสสาร

ทองดี มนิสสาร เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี 4 สมัย เป็นอดีตประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24 สังกัดพรรคเพื่อไทย ได้รับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่ง ส.ส. ในระหว่างปี 2544 - 2556 เขาเคยได้รับโล่ดีเด่นผู้ไม่เคยขาด-ลา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

                                               

วิชัย ล้ำสุทธิ

วิชัย ล้ำสุทธิ เป็นนักการเมืองชาวจังหวัดระยอง เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เป็นอดีตประธานคณะกรรมาธิการการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรมในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24

                                               

ธวัชชัย สุทธิบงกช

ธวัชชัย สุทธิบงกช เป็นนักการเมืองชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย เป็นอดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนศรีวิกรม์

                                               

วัฒนา สิทธิวัง

วัฒนา เคยรับราชการที่ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท รพช. จังหวัดลำปาง ขณะเดียวกัน วัฒนาก็เคยผ่านการเรียนและฝึกปฏิบัติจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำหน้าที่ฝ่ายรักษาพยาบาลนานถึง 15 ปี ก่อนที่จะลาออกในเวลาต่อมา เพื่อที่จะมาทำงานในด้านการเมืองท้องถิ่น

                                               

วินัย วิริยกิจจา

วินัย วิริยกิจจา เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคชาติไทย เป็นรองหัวหน้าพรรคชาติไทย เป็นอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสมาชิกบ้านเลขที่ 109

                                               

สนิท จันทรวงศ์

สนิท จันทรวงศ์ เป็นนักการเมืองชาวไทย เคยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี 3 สมัย และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ดำรงตำแหน่งในขณะที่แยกจังหวัดอำนาจเจริญ

                                               

จุลพันธ์ โนนศรีชัย

จุลพันธ์ โนนศรีชัย เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 อาศัยอยู่ที่ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต บริหารรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุลพันธ์ ประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ทำให้สูญเสียขาซ้าย และใช้ขาเทียมในการเดินปกติ

                                               

ชนากานต์ ยืนยง

ดร.ชนากานต์ ยืนยง เกิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2491 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา จากวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. จากวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ doctor of management science สาขาการจัดการ, TECHNOLOGICAL UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES ประเทศฟิลิปปินส์

                                               

อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ

อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดพรรคภูมิใจไทย เป็นอดีตเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

                                               

อรรถพล สนิทวงศ์ชัย

อรรถพล สนิทวงศ์ชัย เป็นอดีตนักการเมืองชาวไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี 2 สมัย สังกัดพรรคไทยรักไทย และเป็นบุตรชายของ เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                               

อภิชัย เตชะอุบล

อภิชัย เตชะอุบล เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นนักการเมือง ชาวไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 เคยดำรงตำแหน่งเหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์

                                               

มานพ คีรีภูวดล

มานพ คีรีภูวดล เกิดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2518 เป็นชาวกะเหรี่ยง อาศัยอยู่ที่ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน จากสถาบันราชภัฎลำปาง มานพ สมรสกับนางวิภาวรรณ ขวัญสิริวุฒิ ครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่

                                               

ธิรดา สนิทวงศ์ชัย

ธิรดา สนิทวงศ์ชัย เป็นอดีตนักการเมืองชาวไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี 1 สมัย เป็นบุตรสาวคนโตของ เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีต ส.ส.อุดรธานี 7 สมัย

                                               

จังหวัดเชียงใหม่ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. 2547

จังหวัดเชียงใหม่ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. 2547 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงจากประชาชนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2547 ในการเลือกตั้งครั้งดังกล่าว มีผู้สมัคร จำนวน 5 คน

                                               

ดนัย นพสุวรรณวงศ์

ดนัย นพสุวรรณวงศ์ เป็นนักการเมืองชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ 1 สมัย และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎณแบบสัดส่วน สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

                                               

นริศา อดิเทพวรพันธุ์

นริศา อดิเทพวรพันธุ์ เป็นนักการเมืองชาวนครศรีธรรมราช เป็นข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช อดีตประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24

                                               

การฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศอิสราเอล

โครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของอิสราเอล มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าโครงการ Give a Shoulder เริ่มต้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับการกล่าวถึงในด้านความเร็ว โดยประชากรประเทศอิสราเอลร้อยละยี่สิบ ได้รับวัคซีนโดสแรก ในช่วงเวลาเพียงสามสัปดาห์ ประมาณ 60% ของชาวอิสราเอลได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งโดส ทำให้ในเวลานั้นอิสราเอลมีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนต่อประชากรมากที่สุดในโลก การฉีดวัคซีนเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนโดยหน่วยงานด้านสุขภาพในประเทศ โดยใช้ข้อมูลติดต่อรายบุคคลจากฐานข้อมูล ซึ่งทำให้เกิดความสำเร็จในการฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรที่สูงในช่วงเวลาสั้น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนอื่นของโลก

พรรคเพื่อไทย
                                     

ⓘ พรรคเพื่อไทย

พรรคเพื่อไทย เป็นพรรคที่จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยมี นายบัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และ นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ เป็นเลขาธิการพรรคคนแรก

สำนักงานใหญ่ของพรรค ตั้งอยู่ที่ 1770 อาคารโอเอไอ ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 ซึ่งเป็นที่ทำการเดิมของพรรคไทยรักไทย และพรรคพลังประชาชน ย้ายมาจากอาคารนวสร ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร และ 626 อาคาร บีบีดี บิลดิง ซอยจินดาถวิล ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และสำนักงานสาขาพรรคแห่งแรก ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นสาขาพรรคพลังประชาชนเดิม

ต่อมาในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 พรรคได้เปิด สถาบันเยาวชนเพื่อไทย โดย แต่งตั้งให้ ณหทัย ทิวไผ่งาม เป็นผู้อำนวยการสถาบัน

                                     

1.1. ประวัติ การสนับสนุน พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก เป็นนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551 นายประชา ประสพดี ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่าผู้ที่ ส.ส. หารือกันว่าผู้ที่มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ประกอบด้วย นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ส.ส.สัดส่วน ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รักษาการ รมว.สาธารณสุข และ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รักษาการ รมว.คมนาคม โดยผู้มาเป็นนายกรัฐมนตรีต้องพลิกฟื้นความเชื่อมั่นและสร้างความสามัคคีให้คืนมา แต่ต่อมาที่ประชุมพรรคเพื่อไทย ได้มีมติสนับสนุนแนวคิดของนายเสนาะ เทียนทอง หัวหน้าพรรคประชาราชที่เสนอให้ทุกพรรคการเมืองร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเพื่อชาติ มีนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองขนาดเล็ก ที่ไม่ได้มาจากพรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ โดยพรรคเพื่อไทยจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่ง พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ว่าที่หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ตอบรับที่จะให้เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ที่ประชุมได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้สมาชิกลงมติเลือก จำนวน 2 คน โดย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.สัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ เสนอชื่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ส.ส.สัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 6 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ นายเสนาะ เทียนทอง ส.ส.สัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 5 และหัวหน้าพรรคประชาราช เสนอชื่อ พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก ส.ส.สัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 3 ว่าที่หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน เป็นนายกรัฐมนตรี โดยนายอภิสิทธิ์ได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียง 235 เสียง ขณะที่ พล.ต.อ.ประชา ได้รับคะแนน 198 เสียง และ งดออกเสียง 3 เสียง โดย พล.ต.อ.ประชา ลงมติสนับสนุนตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรี เช่นเดียวกับ พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร หัวหน้าพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ลงมติสวนมติพรรคสนับสนุน พล.ต.อ.ประชา ขณะที่ นายอภิสิทธิ์ งดออกเสียง ภายหลังการลงมติ พล.ต.อ.ประชา เดินเข้ามาจับมือนายอภิสิทธิ์แสดงความยินดีด้วย

                                     

1.2. ประวัติ การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ครม.อภิสิทธิ์

พรรคเพื่อไทยมีมติยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี พร้อมกันนี้ยังมีมติเสนอชื่อ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรีแทน โดยรัฐมนตรีที่ถูกยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีและถอดถอน 5 คนคือ นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพราะพบประเด็นการบริหารที่ผิดพลาดและทุจริตประพฤติมิชอบ

                                     

1.3. ประวัติ พ.ศ. 2563

วันที่ 26 กันยายน 2563 มีรายงานว่า มีสมาชิกคนสำคัญของพรรคประกาศลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคหลายคน เช่น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ซึ่งอยู่ในช่วงที่มีการประท้วงในประเทศไทย พ.ศ. 2563 มีนักวิชาการวิเคราะห์ว่าสะท้อนภาพลักษณ์ไม่มีเอกภาพในพรรคเพื่อไทย อาจเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อเตรียมรับการเลือกตั้งท้องถิ่นในช่วงต้นปี 2564

                                     

2. การเลือกตั้ง

จังหวัดสกลนคร

นางอนุรักษ์ บุญศล พรรคเพื่อไทย ได้ 103.277 คะแนน เอาชนะนายพิทักษ์ จันทรศรี พรรคภูมิใจไทย ได้ 47.300 คะแนน

จังหวัดศรีสะเกษ

นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ พรรคเพื่อไทย ได้ 124.327 คะแนน เอาชนะนางสกุลทิพย์ อังคสกุลเกียรติ พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ 76.435 คะแนน

                                     

2.1. การเลือกตั้ง การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เมื่อปี พ.ศ. 2552 พรรคเพื่อไทยมีมติส่งยุรนันท์ ภมรมนตรี ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยในการเลือกตั้ง ยุรนันท์ได้รับหมายเลข 10 สำหรับผลการเลือกตั้ง ยุรนันท์ได้รับ 611.669 คะแนน เป็นอันดับที่ 2

และในปี พ.ศ. 2556 พรรคเพื่อไทยมีมติส่ง พลตำรวจเอก ดร.พงศพัศ พงษ์เจริญ ลงสมัครชิงตำแหน่ง โดยในการเลือกตั้ง พลตำรวจเอก ดร.พงศพัศได้รับหมายเลข 9 สำหรับผลการเลือกตั้ง พลตำรวจเอก ดร.พงศพัศได้รับ 1.077.899 คะแนน เป็นอันดับที่ 2

                                     

2.2. การเลือกตั้ง จังหวัดสกลนคร

นางอนุรักษ์ บุญศล พรรคเพื่อไทย ได้ 103.277 คะแนน เอาชนะนายพิทักษ์ จันทรศรี พรรคภูมิใจไทย ได้ 47.300 คะแนน

                                     

2.3. การเลือกตั้ง จังหวัดศรีสะเกษ

นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ พรรคเพื่อไทย ได้ 124.327 คะแนน เอาชนะนางสกุลทิพย์ อังคสกุลเกียรติ พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ 76.435 คะแนน

                                     

2.4. การเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยทั่วไป

พรรคเพื่อไทยที่นำโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ชนะการเลือกตั้ง สามารถกวาดที่นั่ง ส.ส. 265 คน ทิ้งห่างพรรคประชาธิปัตย์ที่นำโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไปกว่า 100 คน พร้อมกับคว้าคะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่งและสามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →