Back

ⓘ รัฐบาลไทย                                               

การระบาดทั่วของโควิด-19 ในประเทศซีเรีย

การระบาดทั่วของโควิด-19 ในประเทศซีเรีย เป็นส่วนหนึ่งของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โรคนี้ได้รับการยืนยันว่ามาถึงประเทศซีเรียในวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 2020 เมื่อผู้ป่วยรายแรกได้รับการยืนยันว่าเป็นบุคคลที่มาจากต่างประเทศ ประเทศซีเรียถือว่าเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเป็นพิเศษ เนื่องจากสงครามกลางเมืองที่กำลังดำเนินอยู่และสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เลวร้าย

                                               

ชยุต ภุมมะกาญจนะ

ชยุต ภุมมะกาญจนะ ชื่อเดิม "วรวุฒิ" เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี สังกัดพรรคภูมิใจไทย อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                                               

สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์

สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย สังกัดพรรคภูมิใจไทย อดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

                                               

ประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล

ประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล หรือ "กำนันเม้ง" เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2501 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายประสิทธิ์ สมรสกับนางกิ่งกาญจน์ ตั้งศรีเกียรติกุล

                                               

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแทนตำแหน่งที่ว่าง ธันวาคม พ.ศ. 2553

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแทนตำแหน่งที่ว่าง ธันวาคม พ.ศ. 2553 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23 แทนตำแหน่งที่ว่างลง หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 6 คนสิ้นสุดสมาชิกภาพเนื่องจากกรณีถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทานจากหน่วยงานของรัฐหรือบริษัทประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ว่าด้วยคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่ง ส.ส.ที่พ้นจากสมาชิกภาพประกอบไปด้วย ส.ส.แบบแบ่งเขตทั้งสิ้น 5 คน จึงต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ในพื้นที่ดังกล่าว

                                               

อัครวัฒน์ อัศวเหม

อัครวัฒน์ อัศวเหม เป็นนักการเมืองชาวไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งแรกในปี 2562 สังกัดพรรคพลังประชารัฐ และเป็นประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 รวมทั้งเขายังเป็นหลานของ วัฒนา อัศวเหม อดีตรัฐมนตรีและนักการเมืองในจังหวัดสมุทรปราการ

                                               

วัดพุทธาราม (ประเทศสวีเดน)

วัดพุทธาราม เป็นวัดนิกายเถรวาทของคณะสงฆ์ชาวไทยใกล้กับเมืองเฟรดริคาในเทศบาลโอเซเล ประเทศสวีเดน และเมื่อสร้างเสร็จจะเป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป เริ่มแรกโครงการตั้งใจว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย และเป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวไทยในสแกนดิเนเวีย

                                               

เพิ่มพูน ทองศรี

เพิ่มพูน ทองศรี เป็นนักการเมืองชาวไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 4 สังกัดพรรคพลังประชาชน และเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งเป็นพี่ชายของ ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

                                               

รุ่งโรจน์ ทองศรี

รุ่งโรจน์ ทองศรี เป็นนักการเมืองชาวไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งแรก ในปี 2550 สังกัดพรรคพลังประชาชน รวมทั้งเป็นน้องชายของ ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

                                               

สิน กุมภะ

สิน กุมภะ เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง 5 สมัย เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 1 สมัย เป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และเป็นอดีตผู้ประสานงานพรรคไทยรักษาชาติ

                                               

อารี ไกรนรา

อารี ไกรนรา เป็นนักการเมืองชาวไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแบบบัญชีรายชื่อ ในปี 2562 สังกัดพรรคเพื่อชาติ เป็นอดีตหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ และอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

                                               

เผด็จการผู้ทรงคุณ

เผด็จการผู้ทรงคุณ เป็นรัฐบาลที่ผู้นำอำนาจนิยมใช้อำนาจทางการเมืองอย่างสมบูรณ์ภายในรัฐ แต่ถูกรับรู้ว่าเป็นการทำไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวม ซึ่งตรงกันข้ามกับแบบแผนที่มุ่งร้ายของเผด็จการที่ให้ความสำคัญกับผู้สนับสนุนและผลประโยชน์ของตัวเอง เผด็จการผู้ทรงคุณมักอนุญาตให้มีเสรีภาพพลเมืองบางประการหรือมีการตัดสินใจแบบประชาธิปไตย เช่น ประชามติหรือการเลือกตั้งผู้แทนที่มีอำนาจอย่างจำกัด และมักมีการเตรียมการสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในขณะที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งหรือหลังจากนั้น รูปแบบนี้อาจถูกมองได้ว่าเป็นรูปแบบสาธารณรัฐของสมบูรณาญาสิทธิราชย์อันทรงภูมิธรรม

                                               

รัฐสุลต่านเรียว-ลิงกา

รัฐสุลต่านเรียว-ลิงกา เอกสารไทยเรียก เมืองลิงงา หรือ เมืองสิงคา เป็นรัฐสุต่านของชาวมลายูที่เกิดขึ้นจากการแบ่งพื้นที่ของจักรวรรดิยะโฮร์-เรียว ที่แยกคาบสมุทรยะโฮร์และสิงคโปร์ออกจากหมู่เกาะเรียว โดยมีสาเหตุจากการที่อับดุล ระฮ์มัน สถาปนาตนเองเป็นสุลต่านแห่งเรียว-ลิงกา หลังการสวรรคตของสุลต่านมะฮ์มุดที่ 3 แห่งยะโฮร์ และได้รับการยอมรับว่ามีอำนาจอธิปไตยจากฝ่ายอังกฤษและเนเธอร์แลนด์จากสนธิสัญญาอังกฤษ-ดัตช์ ค.ศ. 1824 รัฐสุลต่านเรียว-ลิงกาดำรงอธิปไตยของตนเองจนถึง ค.ศ. 1911 ก็ถูกรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ยกเลิก และถูกผนวกรวมเข้ากับอาณานิคมอินเดียตะวันออกของดัตช์แทน

                                               

การระบาดทั่วของโควิด-19 ในประเทศพม่า

การระบาดทั่วของโควิด-19 ในประเทศพม่า เป็นส่วนหนึ่งของการแพร่ระบาดทั่วโลกของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 2 ไวรัสดังกล่าวได้รับการยืนยันว่าแพร่ระบาดไปถึงประเทศพม่าในวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2020 กระทั่งวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2020 คณะกรรมการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นำโดยรองประธานาธิบดีที่หนึ่ง มหยิ่นซเว และประกอบด้วยสมาชิกจากกระทรวงต่าง ๆ ของกระทรวงสหภาพ ได้รับการก่อตั้งโดยประธานาธิบดี วี่น-มหยิ่น เพื่อต่อต้านการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ แม้ว่ารัฐบาลจะดำเนินมาตรการกักกันและการตอบสนองด้านสาธารณสุขอย่างรวดเร็ว แต่ประเทศก็ประ ...

รัฐบาลไทย
                                     

ⓘ รัฐบาลไทย

รัฐบาลไทย เป็นรัฐบาลของประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐบาลเดี่ยว รัฐบาลไทยมีบทบาทขึ้นอย่างชัดเจนในสมัยรัฐชาติอันสถานปนาขึ้นครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภายหลังทรงผนวกดินแดนและอาณาจักรภายใต้ปกครองของอาณาจักรสยามขึ้นเป็นสยามประเทศ รัฐบาลไทยผ่านการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ระบอบประชาธิปไตย ปัจจุบันรัฐบาลไทยแบ่งแยกอำนาจออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ในปัจจุบัน รัฐบาลพลเรือนของไทยมีรูปแบบตามระบบเวสต์มินสเตอร์ของสหราชอาณาจักร

                                     

1. ฝ่ายนิติบัญญัติ

รัฐสภาเป็นสถาบันที่พระมหากษัตริย์ไทยพระราชทานอำนาจให้เป็นผู้ออกกฎหมายสำหรับการปกครองและการบริหารประเทศ เป็นองค์กรบริหารอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐสภาไทยเป็นแบบระบบสองสภา ประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร มีสมาชิกรัฐสภาทั้งสิ้น 750 คน ใช้ห้องประชุมจันทรา สัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภาแห่งใหม่

สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 500 คน ดำรงตำแหน่งวาระละ 4 ปี มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 350 คน และมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจำนวน 150 คน สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเลือกพรรคการเมืองที่จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจัดทำขึ้น มีอำนาจที่สำคัญในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ ตลอดจนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน อาทิ การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นต้น

วุฒิสภามีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 250 คน ดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปี มาจากการสรรหาทั้งหมด ดูในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีอำนาจกลั่นกรองและยับยั้งกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของแผ่นดิน เป็นต้น

                                     

2.1. ฝ่ายบริหาร นายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี คือผู้นำของรัฐบาล ประธานของคณะรัฐมนตรี และประธานแห่งอำนาจฝ่ายบริหาร ในระบบเดิมเคยมาจากการลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากนั้นจึงมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ไทย ปัจจุบัน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารราชการแผ่นดิน และตามรัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งถูกล้มล้างไป เคยมีอำนาจเสนอต่อพระมหากษัตริย์ให้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร การกราบบังคมทูลเสนอชื่อหรือปลดรัฐมนตรี และเป็นตัวแทนของประเทศในการเดินทางไปยังต่างประเทศ และเป็นผู้แถลงการณ์หลักของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีสามารถพ้นจากตำแหน่งได้จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยการเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ปัจจุบัน อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

                                     

2.2. ฝ่ายบริหาร คณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 35 คน มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดิน ว่าการกระทรวงในประเทศไทยทั้ง 20 กระทรวงและสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ตลอดจนร่างและดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา มีสถานที่ทำงานอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล รัฐมนตรีเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่ได้กำหนดห้าม

รัฐมนตรีอย่างน้อยหนึ่งคนต้องลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในบทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ คณะรัฐมนตรีสามารถนำกฎหมายขึ้นกราบทูลให้ตราเป็นพระราชกำหนดเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติได้ เช่นเดียวกับกรณีกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนหรือโดยลับ

                                     

3. ฝ่ายตุลาการ

ศาลไทยเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ผู้พิพากษาทุกระดับจำต้องได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ไทย ศาลปฏิบัติการในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ศาลไทยมี 4 ประเภท ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย Asian Human Rights Commission วิจารณ์ว่า ระบบศาลไทย โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้น "เลอะเทอะ" และไม่สามารถสร้างความมั่นใจว่า กระบวนพิจารณาจะดำเนินไปอย่างรวดเร็ดและเป็นธรรม แม้คดีลอบฆ่าประมาณ ชันซื่อ ประธานศาลฎีกาเอง ศาลชั้นต้นยังใช้เวลาพิจารณาถึง 15 ปี คือ ตั้งแต่ปี 2536 ถึงปี 2551 ในช่วงดังกล่าว จำเลยต้องขึ้นศาล 461 ครั้ง และถูกผู้พิพากษา 91 คนไต่สวน จำเลยบางคนตายก่อนพิพากษา ส่วนประมาณตายอย่างสงบด้วยโรคปอดติดเชื้อเมื่อปี 2550 อนึ่ง หลังวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา ศาลทหารได้เพิ่มขยายบทบาทและอำนาจหน้าที่ขึ้นมามาก จนกระทั่ง 9 กรกฎาคม 2562 คสช.ออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 9/2562 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับที่หมดความจำเป็น และบางคำสั่งได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหมายไว้แล้ว โดยให้โอนย้ายคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลทหารไปอยู่ในการพิจารณาของศาลยุติธรรม                                     

4. การปกครองส่วนท้องถิ่น

การปกครองส่วนภูมิภาคของไทยแบ่งออกเป็น 76 จังหวัด ไม่รวมกรุงเทพมหานคร 896 อำเภอ

ในการปกครองส่วนท้องถิ่น มีสองประเภท คือ ท้องที่เทศบาลและท้องที่ตำบล

  • ท้องที่ตำบล มักเป็นท้องที่ชนบท ประชากรอาศัยอยู่ไม่มากเมื่อเทียบกับท้องที่เทศบาล แต่อาจจะมีประชากรหนาแน่นกว่าจุดอื่นในพื้นที่เดียวกัน
  • ท้องที่เทศบาล มักเป็นท้องถิ่นที่มีความเป็นเมือง คือ มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น อยู่ภายใต้การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกว่า "เทศบาล" โดยมีองค์กรบริหารอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ แบ่งออกเป็นเทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →