Back

ⓘ การท่องเที่ยว                                               

ประจักษ์ศิลปาคม

ประจักษ์ศิลปาคม อาจหมายถึง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม - โรงเรียนประจำอำเภอประจักษ์ศิลปาคมในจังหวัดอุดรธานี อำเภอประจักษ์ศิลปาคม - อำเภอหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี ตั้งชื่อตามกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม - สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดอุดรธานี กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม - พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                                               

ถนนบูร์บง

ถนนบูร์บง เป็นถนนสายประวัติศาสตร์ในใจกลางย่านเฟรนช์ควอร์เทอร์ของเมืองนิวออร์ลีนส์ ถนนมีความยาวสิบสามช่วงอาคาร เขื่อมถนนคาแนลกับถนนเอสพลานาด ถนนบูร์บงเป็นที่รู้จักจากบาร์และคลับจำนวนมากตลอดสายถนน ถนนบูร์บงมีผู้เยี่ยมชมราว 17.74 ล้านคนเมื่อปี 2017 ถนนบูร์บงจึงถือว่าเป็นถนนสายสำคัญของเมืองนิวออร์ลีนส์โดยเฉพาะในทางการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวต่อปีสูงขั้นมาตลอดนับตั้งแต่เมืองนิวออร์ลีนส์ถูกถล่มด้วยเฮอร์ริเคนแคทรินาในปี 2005 จึงถือไดว้าเมืองนิวออร์ลีนส์ประสบความสำเร็จในการเกิดขึ้นใหม่ในฐานะเมืองท่องเที่ยว ถนนบูร์บงเป็นถนนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์อันยาวนานของ ...

                                               

วัดพักตราราม

วัดพักตราราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม มีเจ้าอาวาส คือพระครูสมุห์วินัย วินโย วัดพักตราราม เดิมชื่อว่า วัดใหม่ตาภักดิ์ เป็นวัดโบราณสร้างโดยนายภักดิ์และนางใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2346 ได้ตั้งชื่อวัดตามผู้สร้าง ต่อมาวัดมีสภาพทรุดโทรมลงตามกาลเวลา ประชาชนประกอบอาชีพฝืดเคือง ต่อมาในสมัยเจ้าอาวาสชื่อพระอธิการพัว ภุมฺมสโร ได้มาบูรณะปรับปรุงให้ดีขึ้นร่วมกับความศรัทธาของประชาชน วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2402 อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถประดิษฐานพระประธานปูนปั้นปางสมาธิพร้อมด้วยพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร ศาลาการ ...

                                               

วัดรังสิต

วัดรังสิต เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีที่ดิตตั้งวัดเนื้อที่ 24 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา โดยทางทิศตะวันตกติดต่อกับคลองเปรมประชากร วัดรังสิตสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2410 โดยชาวบ้านร่วมใจกันสร้างขึ้นบริเวณทะเลสาบ ต่อมาทะเลสาบตื้นเขิน ชาวญวนแถวนั้นได้ขุดคลองจึงเรียกกันว่า วัดทะเลสาบ บ้าง และเรียก วัดคูญวน บ้าง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "วัดรังสิต" และใช้มาจนทุกวันนี้ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2420 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2425 ด้านการศึกษา วัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต ...

                                               

วัดไผ่ล้อม (อำเภอเมืองจันทบุรี)

วัดไผ่ล้อม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี วัดไผ่ล้อมสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2320 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2325 และยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อปี พ.ศ. 2539 สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โบราณสถานที่สำคัญของวัด คือ พระอุโบสถหลังเก่า พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ และพระเจดีย์ใหญ่ พระอุโบสถหลังเก่าสร้างเมื่อไร ไม่ปรากฏศักราช ได้บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีกำแพงแก้วล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน แต่ละด้านมีช่องทางเข้า ฉนวนด้านหลัง ...

                                               

อาสนวิหารนักบุญหลุยส์ (นิวออร์ลีนส์)

อาสนวิหารและมหาวิหารนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส หรือนิยมเรียนสั้น ๆ ว่า อาสนวิหารเซนต์หลุยส์ เป็นที่ตั้งของอัครมุขมณฑลนิวออร์ลีนส์และเป็นอาสนวิหารที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐที่ยังใช้งานต่อเนื่องถึงปัจจุบัน อาสนวิหารนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นักบุญหลุยส์ โบสถ์หลังแรกสร้างขึ้นในปี 1718 และหลังที่สามสร้างขึ้นในสมัยภายใต้การปกครองของสเปนในปี 1789 และได้ยกสถานะขึ้นเป็นอาสนวิหารในปี 1793 อาสนวิหารหลังเดิมถูกเพลิงไหม้เสียหายในเพลิงไหม้ใหญ่เมื่อปี 1788 จากนั้นได้มีการขยาย ต่อเติม และปรับปรุงจนเสร็จสมบูรณ์ในทศวรรษ 1850s และยังคงมีโครงสร้างบางส่วนจากปี 1789 หลงเหลืออยู่ อาสนวิหารนักบุญหลุยส์ตั้งอยู ...

                                               

กัมลา สตาน

กัมลา สตาน หรือชื่อเดิม สตาเดินเมลลันโบรอาร์นา จนกระทั่งเปลี่ยนเป็นชื่อทางการในปัจจุบันเมื่อปี 1980 เป็นย่านเมืองเก่าของสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ซึ่งประกอบด้วยเกาะสตัดสโฮลเมินเป็นหลัก บางครั้งอาจรวมถึงเกาะน้อยริดดาร์โฮลเมิน, เฮลกีอันด์สโฮลเมิน และ สเตริมสโบริก จัตุรัสใจกลางกัมลา สตาน มีชื่อว่าสโตรโตรเกท ซึ่งห้องล้อมด้วยบ้านคหบดีเก่าแก่ เช่น อาคารตลาดหุ้นสต็อกโฮล์ม และเคยเป็นสถานที่เกิดเหตุการอาบเลือดสต็อกโฮล์ม ที่ซึ่งขุนนางชาวสวีดถูกสังหารหมู่โดยกษัตริย์คริสเตียนที่สองแห่งเดนมาร์กในปี 1520 ที่ซึ่งต่อมานำไปสู่การปฏิวัติและสงครามกลางเมืองอันสิ้นสุดลงโดยสหภาพคาลมาร์ถูกยุบเลิก และตามด้วยการเลือ ...

                                               

วัดหลังศาลประสิทธิ์

วัดหลังศาลประสิทธิ์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันมีพระครูสาครธรรมประสิทธิ์ เป็นเจ้าอาวาส วัดหลังศาลประสิทธิ์สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2323 ปลายสมัยกรุงธนบุรี ชาวบ้านเรียกว่า วัดหลังศาล เนื่องจากเดิมมีศาลเจ้าพ่อปากน้ำ ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างวัดกับหมู่บ้าน เป็นที่เคารพของประชาชนในหมู่บ้านหลังศาลและใกล้เคียง แต่ปัจจุบันไม่มีศาลแห่งนี้แล้ว วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2541 วัดมีอุโบสถและวิหารที่สร้างได้อย่างวิจิตรตระการตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ได้แก่ พระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจ องค์พระมหากัจ ...

                                               

สตูทอร์เยท

สตูทอร์เยท เป็นจัตุรัสสาธารณะในย่านเมืองเก่ากัมลาสตานใจกลางสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน และเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ศูนย์กลางทวประตัวิศาสตร์นี้เริ่มต้นมีมาตั้งแต่การกระจุกตัวกันของคนในสมัยยุคกลาง ในปัจจุบัน จัตุรัสนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่นเดียวกันกับเป็นพื้นที่เปิดสำหรับการแสดงและการประท้วง และเป็นที่รู้จักดีจากตลาดคริสต์มาสของจัตุรัส อาคารสำคัญที่รายล้อมจัตุรัสนี้อยู่เช่น อาคารตลาดหุ้น, อาสนวิหารสต็อกโฮล์ม และพระราชวังหลวง

                                               

สภาประชาคมผู้พูดภาษาเยอรมัน

สภาประชาคมผู้พูดภาษาเยอรมันแห่งเบลเยียม เป็นฝ่ายนิติบัญญัติของประชาคมผู้พูดภาษาเยอรมันแห่งเบลเยียม ตั้งอยู่ที่เมืองอ็อยเพิน ประเทศเบลเยียม บทบาทหน้าที่สำคัญของสภาฯ รวมถึงการจัดการเลือกตั้งและการกำกับดูแลรัฐบาลประชาคมผู้พูดภาษาเยอรมัน การผ่านร่างกฎหมายสำหรับบังคับใช้ในเขตประชาคม และการจัดเตรียมและจัดสรรงบประมาณประจำปี

                                               

ลารัมบลา

ลารัมบลา หรือบางครั้งเรียกว่า ลัสรัมบลัส เป็นถนนสายหนึ่งในใจกลางเมืองบาร์เซโลนา แคว้นกาตาลุญญา ประเทศสเปน เป็นถนนคนเดินที่ขนาบด้วยแนวต้นไม้เป็นระยะทาง 1.2 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างปลาซาดากาตาลุญญากับอนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ที่อ่าวจอดเรือปอร์ดเบ็ลย์ ลารัมบลายังทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างย่านบาร์รีกอติกทางทิศตะวันออกและย่านอัลราบัลทางทิศตะวันตก ลารัมบลาอาจมีผู้คนหนาแน่นโดยเฉพาะในฤดูท่องเที่ยว ความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวส่งผลต่อลักษณะของถนนซึ่งเปลี่ยนองค์ประกอบไปสู่ร้านกาแฟริมทางเท้าและซุ้มขายของที่ระลึก นอกจากนี้ยังเป็นย่านหนึ่งที่มีการล้วงกระเป๋าชุกชุม

                                               

เบตตี และ จอร์จ คูมเบียส์

เบตตี คูมเบียส์ และ จอร์จ คูมเบียส์ เป็นคู่สามีภรรยาชาวแคนาดาที่ต่อมาเป็นคู่สมรสคู่แรกที่ได้กระทำการฆ่าตัวตายต่อเนื่องกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งสองปรากฏในสารคดี ปี 2007 เรื่อง The Suicide Tourist เนื่องจากการฆ่าตัวตายภายใต้การช่วยเหลือของแพทย์หรือบุคคลอื่น เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศแคนาดาในขณะนั้น ทั้งคู่จึงออกเดินทางไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อได้รับการอนุมัติทางกฎหมายจากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ในการฆ่าตัวตายภายใต้การช่วยเหลือของบุคคลอื่น เรื่องที่ประหลาดของคู่นี้จากบรรดาบุคคลอื่นที่ประสงค์การการุณยฆาตคือถึงแม้จอร์จจะป่วยด้วยโรคหัวใจ แต่เบตตีมีรายงานว่าเธอมีสุขภาพที่ดี ลุดวิก มิเนลลี Ludwig ...

                                               

ปลาซาดากาตาลุญญา

ปลาซาดากาตาลุญญา หรือบางครั้งเรียกว่า ปลาซาเดกาตาลุญญา เป็นจัตุรัสขนาดใหญ่แห่งหนึ่งกลางเมืองบาร์เซโลนา แคว้นกาตาลุญญา ประเทศสเปน โดยทั่วไปถือว่าเป็นทั้งศูนย์กลางของเมืองและบริเวณที่เขตเมืองเก่าและเขตเมืองขยายซึ่งสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 19 มาบรรจบกัน ถนนที่สำคัญที่สุดบางสายของบาร์เซโลนามาตัดกันที่ปลาซาดากาตาลุญญา ได้แก่ ปาเซ็ดจ์ดากราซิอา, รัมบลาดากาตาลุญญา, ลารัมบลา และปูร์ตัลดาลันฌัล นอกเหนือจากโรนดาดาซัมเปรา, การ์เรดาบาร์การา และการ์เรดาปาไล จัตุรัสมีพื้นที่ประมาณ 50.000 ตารางเมตร เป็นที่รู้จักโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากน้ำพุและรูปปั้นต่าง ๆ ความใกล้เคียงกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมือง และฝูง ...

                                               

อักซุม

อักซุม เป็นเมืองในภูมิภาคติกรายของเอธิโอเปีย มีประชากรราว 66.800 คนในปี 2015 อักซุมเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจนกระทั่งเกิดสงครามติกรายในปี 2020 อักซุมเป็นที่ตั้งของราชธานีในอดีต ของจักรวรรดิอักซุม ซึ่งร่ำรวยและเรืองอำนาจจากการควบคุมการค้าทางทะเล และมีอำนาจในภูมิภาคระหว่าง 400 ปีก่อนคริสต์กาลจนถึงศตวรรษที่ 10 ยูเนสโกประกาศให้แหล่งโบราณสถานต่าง ๆ แห่งอักซุมเป็นแหล่งมรดกโลกในปี 1980 ด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

                                               

วัดจันทรสุข

วัดจันทรสุข เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีที่ดินตั้งวัด 6 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 25152 ปัจจุบันมีเจ้าอาวาส คือ พระครูธรรมธร สัมพันธ์ ถิรธมฺโม วัดจันทรสุขได้รับอนุญาตให้จัดสร้างวัด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2529 และได้รับประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยนางม้อย นางทวี จันทรสุข บริจาคทรัพย์ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด คณะสงฆ์จากวัดแสงสรรค์ดำเนินการสร้างวัด เสนาสนะและสิ่งก่อสร้างของวัด ได้แก่ ศาลาการเปรียญ 1 หลัง กุฏิพระสงฆ์ 4 หลัง หอปฏิบัติวิปัสสนาสมเด็จพุฒาจารย์ ศาลาอเนกประสงค์ 1 หลัง พระธาตุเจดีย์อมตะดวงแก้ว ...

                                               

วัดโพธิ์ประทับช้าง

วัดโพธิ์ประทับช้าง วัดราษฎร์ในสังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร วัดโพธิ์ประทับช้างปรากฏหลักฐานใน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพระราชหัตถเลขา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2242–2244 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ช่วงรัชสมัย สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือ สมเด็จพระเจ้าเสือ บริเวณสถานที่ประสูติของพระองค์ ต่อมาวัดได้ถูกทิ้งร้างไปจากนั้นจึงได้มีการฟื้นฟูวัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน ภายในวัดมี หลวงพ่อโต หรือ หลวงพ่อยิ้ม อายุกว่า 300 ปีซึ่งชาวบ้านแถบนั้นให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเป็นพระประธานในอุโบสถ มีอุโบสถหลังเก่าของวัดที่อยู่มาตั้ ...

                                               

แม่น้ำกาไบ

แม่น้ำกาไบ เป็นแม่น้ำสายรองในลุ่มแม่น้ำลางัต ไหลมาจากกูนุงเบอซาร์ฮันตู ซึ่งมีความสูง 1.462 เมตร ในรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน ประเทศมาเลเซีย ไปถึงเขตป่าสงวนไม้วงศ์ยางนาในอำเภอฮูลูลางัต รัฐเซอลาโงร์

                                               

วัดสระแก้ว (จังหวัดสระแก้ว)

วัดสระแก้ว เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ในตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เดิมที่ตั้งวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ตั้งในปัจจุบัน ประมาณ 500 เมตร โดยวัดตั้งอยู่ติดกับหนองน้ำด้านทิศตะวันออก จึงถูกเรียกว่า วัดหัวหนอง หรือ วัดศาลานอก ปัจจุบันหนองน้ำดังกล่าวได้เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว วัดสระแก้วสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2453 ถึงปี พ.ศ. 2466 ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2543 และได้รับการยกย่องเป็น วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น สำนักเรียนดีเด่น เป็นโรงเรียนปริยัติธรรมของอำเภอเมื ...

                                               

วัดงิ้วราย (จังหวัดนครปฐม)

วัดงิ้วราย เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม วัดงิ้วราย สันนิษฐานว่าเป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย แต่กรมการศาสนาระบุว่าสร้างราว พ.ศ. 2360 เพราะลักษณะอุโบสถเป็นแบบหลังคาชั้นเดียว มุงด้วยกระเบื้องดินเผา มีลักษณะคล้ายเรือสำเภา มีภาพลายนูนก่ออิฐถือปูนแบบโบราณ มีประตูเข้าออกด้านหน้าเพียงด้านเดียว มีหน้าต่างด้านละ 2 บาน มีกำแพงแก้วล้อมรอบอุโบสถ ปัจจุบันได้รื้ออุโบสถแล้วก่อสร้างเป็นวิหารเรือนแก้วขึ้นแทนที่ มีเพียงประตูหน้าด้านเดียว พระประธานอุโบสถหลังเก่าสร้างด้วยศิลาแลงประทับนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัย มีพระพุทธรูปทำด้วย ...

                                               

วัดจุฬามุนี (จังหวัดอ่างทอง)

วัดจุฬามุนี เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง วัดจุฬามณี เดิมชื่อ วัดจุฬามณีศรีองครักษ์ราษฎร์บำรุง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2375 สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่สันนิษฐานว่าสร้างภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2310 ชาวบ้านรวมทั้งพระถูกพม่ากวาดต้อนไป ภายหลังพระภิกษุรูปหนึ่งหนีกลับมาได้จึงมาสร้างวัดนี้ วัดมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบศิลปะอยุธยา โดยเฉพาะวิหารมีฐานโค้งสำเภา มีการเจาะช่องโค้งแหลม ส่วนเจดีย์อาจสร้างยุคหลัง ซึ่งได้รับอิทธิพลตะวันตกและจีนแล้ว เจดีย์สูง 38 เมตร เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองอ่างทอง เจดีย์มีฐานมี 2 ชั้น ฐานชั้ ...

                                               

ไมซอร์

ไมซอร์) หรือชื่อทางการ ไมสูรุ หรือ ไมซูรุ) หรือ ไมสูร์ เป็นเมืองในทางใต้ของรัฐกรณาฏกะ ประเทศอินเดีย อยู่ที่ระดับความสูง 770 m จากระดับน้ำทะเล ไมซอร์ตั้งอยู่บนเชิงเทือกเขาจมุนทีราว 145.2 km 90 mi จากเมืองเบงกาลูรุ เมืองหลวงของรัฐ เมืองไมซอร์มีพื้นที่ 286.05 km 2 110 sq mi และเป็นศูนย์กลางของอำเภอไมซอร์และมณฑลไมซอร์ ในปี 2020 มีประกาศในรัฐกิจจานุเบกษา ให้รวมเทศบาลหูตคัลลี Hootagalli, หมู่บ้านโภคที Bhogadi, กทโกละ Kadakola, รามมนหัลลี Rammanahalli และศรีรามปุระ Srirampura เข้าเป็นส่วนหนึ่งของไมสูรุ เพิ่มขนาดนครจาก 155.7 ตร.กม. เป็น 286.05 ตร.กม. และเพิ่มจำนวนประชากรขึ้นจาก 990.900 เป็น 1.060. ...

                                               

วัดมเหยงคณ์ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

วัดมเหยงคณ์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ตั้งอยู่ในตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดมเหยงคณ์ หรือ วัดมหิยงคณ์ มีความหมายถึง ภูเขา หรือ เนินดิน คำว่า มเหยงคน์เป็นชื่อของพระธาตุที่มีความสำคัญของศรีลังกา เรียกว่า มหิยังคณ์เจดีย์ เดิมเป็นพระอารามหลวงฝ่ายวิปัสสนาธุระ ประวัติการสร้างวัดกล่าวถึง พระนางกัลยาณี พระมเหสีของเจ้าสามพระยา เป็นผู้สร้าง หลังจากที่เจ้าสามพระยา หรือ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ทรงสร้างวัดกุฎีดาว ก่อนจะสถาปนากรุงศรีอยุธยาราว 40 ปี แต่กระนั้นตามพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ กล่าวว่า ปีศักราชที่ 800 มะเมียศก หรือ ปี พ.ศ. 1981 สมเด็จพ ...

                                               

วัดมหาทลาย

วัดมหาทลาย โบราณสถานประเภทวัดร้างตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศตะวันออกบริเวณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบันที่ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดนี้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างสมัยไหนและใครเป็นผู้สร้างแต่จากการเข้ามาสำรวจของอาจารย์ น. ณ ปากน้ำ หรือ อาจารย์ประยูร อุลุชาฎะ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม ประจำปี พุทธศักราช 2535 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 ท่านได้ค้นพบใบเสมาหินทรายแดง และอิฐก้อนโต ๆ ท่านจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดที่สร้างสมัยอยุธยาตอนกลาง นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้บอกท่านว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เคยเสด็จมา ...

                                               

วัดบางนา (จังหวัดปทุมธานี)

วัดบางนา เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี วัดบางนาสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2310 ในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและตอนต้นแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จากความศรัทธาในพระพุทธศาสนาสายเถรวาท ทำให้ชาวมอญพร้อมใจสร้างวัดแห่งนี้ขึ้น วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2350 เดิมอยู่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางทิศตะวันตก ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดบางนา ต่อมาย้ายร่นลงไปอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา วัดมีเสาหงส์อันเป็นสัญลักษณ์ของชาวมอญ อาคารเสนาสนะ ได้แก่ วิหารขนาดเล็กที่อยู่ห่างจากอุโบสถเพียงเล็กน ...

                                               

วัดสีเมือง

วัดสีเมือง หรือ วัดศรีเมือง เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิราช ในนครหลวงเวียงจันทน์ ถือเป็น 1 ใน ศรี 5 ประกอบด้วย ศรีเมือง ศรีพูล ศรีฐาน สีบัวบาน ศรีหอม ในสมัยโบราณ เกี่ยวข้องกับการทำพิธีสำคัญของกษัตริย์โบราณ เช่น การราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ จะต้องนำน้ำพุทธมนต์จาก วัด 5 ศรี ทั้งหมดมาประกอบพิธีพุทธาภิเษก วัดสีเมืองสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2106 ในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช วัดนี้เป็นที่ตั้งของเสาหลักเมือง มีคำบอกเล่าเก่าแก่ว่าเกี่ยวข้องกับสาวชื่อ สี เป็นหญิงท้องแก่ ยอมสละชีวิตพร้อมลูกในท้องพร้อมกับม้าอีกหนึ่งตัว เป็นผีอารักษ์เสาหลักเมืองเวียงจันทน์ จึงนำเอาชื่อสาวสีมาตั้งเป็นชื่อวัดว่า "วัดส ...

                                               

วัดท่าสุทธาวาส (จังหวัดอ่างทอง)

วัดท่าสุทธาวาส เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง วัดท่าสุทธาวาส ชาวบ้านมักเรียกสั้น ๆ ว่า วัดท่า สร้างขึ้นเป็นวัดมานานไม่มีหลักฐานใดที่จะยืนยันได้ แต่กำหนดเอาว่าประมาณ พ.ศ. 2175 วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2200 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 9.40 เมตร ยาว 23.50 เมตร เดิมทีพื้นที่บริเวณนี้เป็นเส้นทาง เดินทัพข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ โดยมีการจัดสร้างพลับพลาที่ประทับกลางสระน้ำ ข้างพลับพลาที่ประทับเป็นท ...

                                               

วัดศรีอุโมงค์คำ

วัดศรีอุโมงค์คำสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2389 เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดสูง ตามลักษณะพื้นที่ตั้งวัดที่เป็นเนินสูงเด่น เป็นเนินที่เกิดจากการขุดสระของชาวบ้านแล้วนำดินไปถมจนเกินเป็นเนินเขาขนาดใหญ่ขึ้นมา วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 มีเขตวิสุงคามสีมา กว้าง 12 เมตร ยาว 26 เมตร จากหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 20–21 เพราะพบหลักฐานเป็นพระพุทธรูปหินทราย และงานแกะสลักหินทรายอื่น ๆ อาทิ เทวรูป รูปสัตว์ต่าง ๆ ในยุคหินทรายเมืองพะเยาอยู่เป็นจำนวนมาก คำว่า "ศรี" หรือที่ล้านนาอ่านว่า "สะ-หรี" หมายถึง ต้นโพธิ์ คำว่า "อุโมงค์" เดิมทีชาวบ้า ...

การท่องเที่ยว
                                     

ⓘ การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว หมายถึงการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานตื่นเต้นหรือเพื่อหาความรู้ องค์กรการท่องเที่ยวของสหประชาชาติ กำหนดไว้ว่า การท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทาง โดยระยะทางมากกว่า 40 กิโลเมตรจากบ้าน เพื่อจุดประสงค์ในการพักผ่อนหย่อนใจ การท่องเที่ยวในประเทศไทยได้มีพัฒนาการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2467 สมัยพระเจาบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ครั้งทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ ซึ่งในครั้งนั้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย ยังเป็นการท่องเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติและสถานที่ราชการ หรือสถานที่สำคัญที่ทางชาวต่างประเทศที่เขามาในประเทศไทยสร้างขึ้น แต่เมื่อประมาณ 10 ปี ที่ผ่านมาทางองค์การท่องเที่ยวโลก ได้มีการกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวได้ 3 รูปแบบหลัก ได้แก่

  • 2) รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม cultural based tourism
  • 1) รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ natural based tourism
  • 3) รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ special interest tourism
                                     

1. ประเภท

1. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ natural based tourism ประกอบด้วย

1.1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ecotourism หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวของภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

1.2 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล marine ecotourism หมายถึงการท่องเที่ยว อย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวของภายใต ้ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยางยั้งยืน

1.3 การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา geo-tourism หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่เป็น หินผา ลานหินทราย อุโมงค์โพรง ถ้ำน้ำลอด ถ้ำหินงอกหินย้อย เพื่อดูความงามของภูมิทัศน์ที่มีความแปลกของการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่โลก ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แร่ต่างๆ และฟอสซิล ได้ความรู้ได้มีประสบการณ์ใหม่ บนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว

1.4 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร agro tourism หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรมสวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์เพื่อชื่นชมความสวยงาม ความสำเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้มีประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดลอมของสถานที่แห่งนั้น

1.5 การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ astrological tourism หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการไปชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวาระ เช่น สุริยุปราคา ฝนดาวตก จันทรุปราคา และการดูดาวจักราศีที่ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละเดือน เพื่อการเรียนรู้ระบบสุริยะจักรวาล มีความรู้ความประทับใจ ความทรงจำและประสบการณ์เพิ่มขึ้น บนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบมีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการร่วมกันอย่างยั่งยืน

2. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม cultural based tourism ประกอบด้วย

2.1 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ historical tourism หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยวได้ความรู้มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในท้องถิ่นพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่า ของสภาพแวดลอมโดยที่ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว

2.2 การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี cultural and traditional tourism หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อชมงานประเพณีต่างๆ ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ จัดขึ้น ได้รับความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรียะศิลป์เพื่อศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือ การเคารพพิธีกรรมต่างๆ และได้รับความรู้มีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดลอมและมรดกทางวัฒนธรรม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมตอการจัดการท่องเที่ยว

2.3 การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท rural tourism / village tourism หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษมีความโดดเด่นเพื่อความเพลิดเพลินได้ความรู้ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญาพื้นบ้าน มีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว

3. รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ special interest tourism ประกอบด้วย

3.1 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ health tourism หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมเพื่อการพักผ่อนและเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจได้รับความเพลิดเพลิน และสุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่า และคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน อนึ่ง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี้บางแห่งอาจจัดรูปแบบเป็นการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและความงาม health beauty and spa

3.2 การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา edu-meditation tourism หมายถึง การเดินทางเพื่อทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู้ สัจธรรมแห่งชีวิตมีการฝึกทำสมาธิเพื่อมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้นมีจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมุ่งการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เช่น การทำอาหารไทยการนวดแผนไทย รำไทย มวยไทย การช่างและงานศิลปหัตถกรรมไทย รวมถึงการบังคับช้างและเป็นควาญช้าง เป็นต้น

3.3 การท่องเที่ยวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย ethnic tourism หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมของชาวบ้านวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยหรือชนเผาต่าง ๆ เช่น หมู่บ้านชาวไทยโซ่ง หมู่บ้านผู้ไทย หมู่บ้านชาวกูย หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านชาวจีนฮ่อ เป็นต้น เพื่อมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นมีคุณคาและคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้นมีจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

3.4 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา sports tourism หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเล่นกีฬาตามความถนัดความสนใจ ในประเภทกีฬา เช่น กอล์ฟ ดำน้ำ ตกปลา สนุกเกอร์ กระดานโตคลื่น สกีนํ้า เป็นต้น ให้ได้รับความเพลิดเพลินความสนุกสนานตื่นเต้น ได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น มีจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

3.5 การท่องเที่ยวแบบผจญภัย adventure travel หมายถึง การเดินทางท่อง เที่ยวไปยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ ที่นักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวแล้วได้รับความสนุกสนานตื่นเต้น หวาดเสียว ผจญภัย มีความทรงจำ ความปลอดภัย และได้ประสบการณ์ใหม่

3.6 การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ home stay & farm stay หมายถึง นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ต้องการใช้ชีวิตใกล้ชิดกับครอบครัวในท้องถิ่นที่ไปเยือนเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มขึ้น โดยมีจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นที่ยั่งยืน

3.7 การท่องเที่ยวพำนักระยะยาว long stay หมายถึง กลุ่มผู้ใช้ชีวิตในบั้นปลายหลังเกษียณอายุจากการทำงานที่ต้องการมาใช้ชีวิตต่างแดนเป็นหลัก เพื่อเพิ่มปัจจัยที่ห้าของชีวิตคือ การท่องเที่ยว โดยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ย 3 – 4 ครั้งต่อปี คราวละนาน ๆ อย่างน้อย 1 เดือน

3.8 การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล incentive travel หมายถึงการจัดนำเที่ยวให้แก่กลุ่มลูกค้าของบริษัทที่ประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศ ในการขายสินค้านั้นๆ ตามเป้าหมายหรือเกินเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้แทนบริษัทจำหน่ายรถยนต์ ผู้แทนบริษัทจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้แทนบริษัทจาหน่ายเครื่องสำอาง จากภูมิภาคหรือจังหวัดต่างๆ ที่สามารถขายสินค้าประเภทนั้นได้มากตามที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายในประเทศตั้งเป้าหมายไว้เป็นการให้รางวัลและจัดนำเที่ยว โดยออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพักแรมและค่าอาหารระหว่างการเดินทางให้กับผู้ร่วมเดินทาง เป็นการจัดรายการพักแรมตั้งแต่ 2 – 7 วัน เป็นรายการนำเที่ยวชมสถานท่องที่ต่างๆ อาจเป็นรายการนำเที่ยวแบบผสมผสาน หรือรายการนำเที่ยวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

3.9 การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม MICE หมายถึง M=meeting/I= incentive/ C=conference / E=exhibition เป็นการจัดนำเที่ยวให้แก่กลุ่มลูกค้าของผู้ที่จัดประชุม มีรายการจัดนำเที่ยวก่อนการประชุม pre-tour และการจัดรายการนำเที่ยวหลังการประชุม post-tour โดยการจัดรายการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ไปทั่วประเทศ เพื่อบริการให้กับผู้เข้าร่วมประชุมโดยตรง หรือสำหรับผู้ที่ร่วมเดินทางกับผู้ประชุม สามีหรือภรรยา อาจเป็นรายการท่องเที่ยววันเดียว หรือรายการเที่ยวพักค้างแรม 2 – 4 วัน โดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริการท่องเที่ยว

3.10 การท่องเที่ยวแบบผสมผสานเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้จัดการการท่อง เที่ยวคัดสรรรูปแบบการท่องเที่ยวที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นำมาจัดรายการนำเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความแตกต่างระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในระยะยาวนานตั้งแต่ 2 – 7 วันหรือมากกว่านั้นเช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตร eco–agro tourism การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและประวัติศาสตร์ agro-historical tourism การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย eco-adventure travel การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ geo- historical tourism การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม agro-cultural tourism เป็นต้น

นอกจากนี้ในปัจจุบัน การท่องเที่ยวได้พิจารณาจากความต้องการหรือพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมทำให้มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีแนวคิดใหม่ ขึ้นมาเช่น Green tourism ที่คนมาท่องเที่ยวจะต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือช่วยลดภาวะโลกร้อน เช่น การท่องเที่ยวในเกาะสมุย หรือ War tourism ที่นักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสกับอดีตในสมัยสงคราม เช่น การท่องเที่ยวสะพานข้ามแม่นํ้าแคว จังหวัดกาญจนบุรีหรือ Volunteer tourism ที่นักท่องเที่ยวเป็นอาสาสมัครมาช่วยทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในสถานที่และเดินทางท่องเที่ยวต่อ เช่น การที่มีอาสาสมัครมาช่วยงานสึนามิในประเทศไทย เป็นต้น

โดยสรุป การท่องเที่ยวในประเทศไทย มีหลากหลายขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเอง และขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม ผลของการท่องเที่ยวจะเกิดมิติในแง่บวกหรือลบ ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวว่ามีพฤติกรรมอย่างไร วารัชต์ มัธยมบุรุษ, ม.ป.ป.

ยูซาวะ (อากิตะ)
                                               

ยูซาวะ (อากิตะ)

ยูซาวะ เป็นเมืองในจังหวัดอากิตะ ประเทศญี่ปุ่น มีขนาดพื้นที่ 790.91 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัด

ยูริฮนโจ
                                               

ยูริฮนโจ

ยูริฮนโจ เป็นเมืองในจังหวัดอากิตะ ประเทศญี่ปุ่น มีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น 1.209.60 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอากิตะ

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →